Statut

1. Syarat am

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat ini. Pengguna bertanggungjawab untuk mematuhi semua terma yang terkandung dalam dokumen ini.

2. Tindakan yang dilarang

Pengguna berjanji untuk tidak menggunakan laman web ini dengan cara yang tidak konsisten dengan undang-undang yang terpakai dan tidak mengambil sebarang tindakan yang boleh merosakkan infrastruktur teknikal tapak web tersebut.

Pengguna juga dilarang menggunakan laman web ini dengan cara yang tidak selaras dengan undang-undang yang terpakai.

Ia juga dilarang untuk menyalin kandungan teks yang disiarkan di laman web tanpa kebenaran pemilik laman web terlebih dahulu.

Pertanyaan automatik (spam) borang hubungan di tapak web adalah dilarang sama sekali.

3. Tanggungjawab

Pemilik laman web tidak bertanggungjawab ke atas kandungan yang disiarkan oleh pengguna dalam ulasan atau untuk pautan ke tapak luar.

Pemilik laman web tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan akibat penggunaan laman web yang tidak betul atau ketiadaannya.

4. Hak cipta

Semua kandungan tapak web, termasuk teks, dilindungi oleh hak cipta dan merupakan hak milik pemilik tapak web.

Menyalin, menduplikasi atau menyebarkan mana-mana kandungan tapak tanpa kebenaran nyata pemilik adalah dilarang.

5. Perubahan kepada syarat penggunaan

Pemilik berhak untuk membuat perubahan kepada Peraturan ini pada bila-bila masa.

6. Kenalan

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai syarat perkhidmatan, sila hubungi kami menggunakan borang hubungan atau e-mel di admin@.

Aktualisasi terakhir: 09.06.2023.