Dasar privasi

Penting: Dasar privasi ini mengawal selia pemprosesan dan perlindungan data peribadi yang diberikan oleh pengguna semasa menggunakan tapak web kami.

1. Maklumat am

Kenyataan privasi ini bertujuan untuk memaklumkan pengguna tentang sifat, skop dan tujuan pemprosesan data peribadi oleh laman web kami.

2. Data peribadi

Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama anda, alamat e-mel, nombor telefon, alamat IP, data lokasi dan maklumat lain yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan yang tersedia di tapak web.

3. Tujuan pemprosesan data

Data peribadi pengguna akan diproses untuk tujuan berikut:

  • Penyediaan perkhidmatan yang tersedia di Laman Web;
  • Mengendalikan pertanyaan dan mesej yang dihantar melalui borang hubungan;
  • Memproses pesanan anda apabila anda membuat pembelian melalui laman web kami;
  • Memastikan keselamatan pesanan;
  • Keselamatan dan perlindungan laman web dan pengguna;
  • Menganalisis statistik dan menyesuaikan kandungan laman web mengikut keutamaan pengguna.

4. Kuki

Laman web kami menggunakan kuki. Ini adalah fail teks kecil yang disimpan pada peranti pengguna yang memudahkan penggunaan tapak web. Ia juga boleh digunakan untuk tujuan statistik dan pemasaran. Dengan terus menggunakan tapak web kami, anda bersetuju untuk menggunakan kuki mengikut tetapan penyemak imbas semasa.

5. Pendedahan maklumat peribadi

Kami tidak akan berkongsi, menjual atau memperdagangkan maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga melainkan dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang.

6. Perlindungan data

Kami akan mengambil langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data peribadi yang diberikan kepada kami daripada akses, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan secara tidak sengaja atau tidak dibenarkan.

7. Hak pengguna

Pengguna mempunyai hak untuk mengakses data peribadi mereka, membetulkannya, memadamkannya atau mengehadkan pemprosesan. Pengguna juga boleh menarik balik kebenaran pemprosesan data peribadinya pada bila-bila masa.

8. Perubahan kepada dasar privasi

Dasar privasi mungkin berubah disebabkan oleh pembangunan laman web kami atau disebabkan oleh perubahan dalam peraturan perlindungan data. Sebarang perubahan akan disiarkan di halaman ini.

Aktualisasi terakhir: 11.07.2023.